Používame súbory cookie k analýze návštevnosti a aby sme mohli naše webové stránky lepšie prispôsobiť Vašim potrebám. Používaním našich webových stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na Vašom počítači, tablete alebo smartfóne.

O nás

Základným strategickým cieľom správcu je zabezpečovať všetky činnosti spojené so správou obytných domov a nebytových priestorov tak, aby ich vlastníci čo v najmenšej miere vnímali povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti. Domy  sa spravovujú tak, aby každý vlastník domu, bytu alebo nebytového priestoru vedel, ako sa hospodári s jeho finančnými prostriedkami, ktoré sa kumulujú na samostatnom účte domu.

Spoločnosť HERMES-správa bytov, s.r.o. zastúpená konateľom Branislavom Holickým a Lindou Balhar sa špecializuje na zabezpečenie správy bytov, ktoré nadobudli vlastníci v zmysle zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zmien a doplnkov, ako aj správy polyfunkčných objektov a obytných domov získaných privatizáciou a reštitúciou právnickými alebo fyzickými osobami.

 
So správou domu Vám ponúkame:
 • zabezpečenie vedenia ekonomickej agendy bytu a domu na samostatnom účte
 • zmluvné zabezpečenie energetických médií /SV, ÚK, TÚV, elektrická energia v spoločných priestoroch/
 • zmluvné zabezpečenie opráv, údržby a havarijnej služby v bytoch a spoločných častiach domu
 • zmluvné zabezpečenie odvozu odpadu a servisu výťahov
 • zabezpečenie upratovania spoločných častí domu, zimnú službu vybranou firmou, resp. živnostníkom
 • zabezpečenie pravidelných odborných skúšok plynových rozvodov, elektrickej energie, bleskozvodov (odstránenie zistených závad) a ciachovanie meračov SV, TUV a UK.
 • zabezpečenie vyregulovania, merania domu a bytov tak, aby vlastník platil len za skutočne odobrané teplo
 • zabezpečenie poistenia majetku - zabezpečenie pravidelnej požiarnej kontroly a deratizácie domu
Argumenty, ktoré by ste mali zvážiť pri výbere správcu:
 • všetky platby sú kontrolované „Zástupcom vlastníkov“
 • platby sú hradené len cez účet bez pokladne
 • každý bytový dom má svoj samostatný účet
 • fond údržby a opráv má svoj vlastný účet, ak je to žiadosťou vlastníkov
 • mesačná kontrola a odsúhlasenie stavu merača tepla (na päte domu) a výšky fakturácie
 • zabezpečenie kúrenia v dome, ak ste vlastníci kotolne
 • zabezpečenie výberového konania na vybudovanie vlastnej kotolne
 • havarijné zásahy do 2 hod. od nahlásenia na dispečing havarijnej služby
 • zabezpečenie výberového konania na práce vykonané v spoločných častiach domu
 • vykonané práce na spoločných častiach domu preberám priamo v spolupráci s výborom vlastníkov
 • operatívne vymáhanie nedoplatkov za služby v zmysle zákonov SR

Domy v našej správe

Agátová č. 2, 4, Miloslavov
BAJKALSKÁ č. 23/B
BARTOŠKOVA č. 7
BEZRUČOVA č. 4
BEZRUČOVA č. 6
BRNIANSKA č. 27, 29
CHEMICKÁ č. 8
CINTORÍNSKA č.6
Dankovského č. 2, Koreničova č. 4
DOHNALOVA č.1
DOPRAVNÁ č. 7, 9, 11
DUNAJSKÁ č. 3
FRAŇA KRÁĽA č.24
FRAŇA KRÁĽA č.12
FRAŇA KRÁĽA č.21
HAVLÍČKOVA č. 1
Holubyho č. 13
JASEŇOVÁ č. 11, 13
Jedlíkova č. 5
KLARISKÁ č. 7
KOCEĽOVA č. 25
KONVENTNÁ č. 2
KONVENTNÁ č.17
KRÁTKA č. 10
KUZMÁNYHO č. 12
LATORICKÁ č. 14 – 18
LIPTOVSKÁ č. 2
MATEJA BELA č.8
MATEJA BELA č. 2
MATEJA BELA č. 6
MEDENÁ č. 7
METODOVA č. 5
MILETIČOVA č. 72
MILETIČOVA č.10 – 12
Obchodná č. 10
PALÁRIKOVA č. 9
PALISÁDY č. 55
PANENSKÁ č. 26
PODTATRANSKÉHO č.6 – 8
PRI ŠTADIÓNE 28-34, Svätý Jur
REVÚCKA č. 2 - 4
REVÚCKA č. 8
STRMÝ VŔŠOK III. č. 39-45
SVäTOPLUKOVA č.11 – 13
ŠOLTÉSOVEJ č.5
ŠPORTOVÁ č. 5
ŠTÚROVA č. 9, Marianka
ŠUMAVSKÁ č. 26
TOVÁRENSKÁ č. 1, 3, 5
TRENČIANSKA č.12
TRENČIANSKA č. 44
TURČIANSKA č. 46
VAJNORSKÁ č. 89/A
VÁPENNÁ č. 13
ZÁHRADNÍCKA č.11

Dokumenty

Kontakt na nás

Správa bytových domov a nehnuteľností
HERMES - správa bytov s.r.o.

 

ÚRADNÉ HODINY:
UTOROK  - od 10.00 hod. do 14.00 hod.

STREDA - od 10.00 hod. do 14.00 hod.

PONDELOK až ŠTVRTOK - na základe vopred dohodnutého termínu

 
Kancelária:
Mýtna č. 15
811 07 Bratislava
Slovenská republika
 
Technický úsek: Branislav Holický 0904/983 739
Ekonomický úsek: Mgr. Linda Balhar 0903/761 371
hermes.spravabytov@gmail.com

Dôležité kontakty

V prípade poruchy na hlavných prívodoch volajte:
Elektrárne:
hlásenie porúch:
0850/ 111 555
0800/ 111 567
02/ 50 61 22 64
Plynárne:
stála pohotovostná služba:
0850/ 111 727
Vodárne:
stála pohotovostná služba:
0800/ 121 333
V prípade poruchy, resp. havárie volajte:
RO-DOM, s. r. o.:
0918/ 073 334
V prípade poruchy dodávky ÚK a TÚV volajte:
Dalkia, a.s.: Podunajské Biskupice
02/ 45 52 64 77
Prvá ružinovská spoločnosť, a. s.:
02/ 58 31 62 06
TERMMING, a. s.:
0911/266 082
Bratislavská teplárenská, a. s.
0907/ 703 078
V prípade ohrozenia života a majetku volajte:
Záchranná služba, polícia, požiarnici:
112